Love for Kauslunde

 

Gadeforeningen

 

§1  Navn: Foreningens navn er Kauslunde Gadeforening.

 

§2   Hjemsted:Foreningens hjemsted er Kauslunde.

 

§3  Formål: Foreningens formål er at gavne det kulturelle, praktiske og sociale fællesskab i området gennem aktiviteter(Gadefest), praktiske tiltag (f.eks legegade, containerleje, gensidig nabohjælp etc.) og investeringer til fælles gavn.

 

§4  Medlemmer

Som medlemmer i foreningen kan optages alle interesserede i Kauslunde.

 

§5   Generalforsamling

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Maj måned. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1.      Valg af Dirigent

2.      Bestyrelsen aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling

3.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4.      Behandling af eventuelle indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelse

6.      Fastsættelse af dato for sommerfest

7.      Eventuelt

 

§6 Bestyrelsen

       Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

       For en toårig periode vælges i lige år 2, i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

       Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter Generalforsamlingen.

       Desuden vælges hvert år 1 suppleant samt 2 revisorer.

 

§7 Regnskabsår

       Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

 

§8   Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær og i samme anledning indkaldt generalforsamling. Ved opløsning, skal foreningens eventuelle midler bruges i henhold til lovens § 3.

 

 

                      Sidst ændret ved generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011

Attachments:
Download this file (Love for Gadeforeningen.pdf)Love for Gadeforeningen.pdf[ ]8 kB

Login

Joomla Template - by Joomlage.com