Fremhævet nyhed

Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

i

KAUSLUNDE Gadeforening

Onsdag den 24.04 2019 kl. 19:30

i KIF’s fodboldens klubhus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  1. Formanden aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  1. Behandling af evt. indkomne forslag

For at blive behandlet ved generalforsamlingen skal et forslag være ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i hænde senest onsdag d. 10 april 2019.

  1. Valg af bestyrelse m.v

I henhold til Gadeforeningens vedtægter, der sidst blev revideret ved Generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011, skal der i ulige år vælges:

a)      Ét bestyrelsesmedlem

I den gamle bestyrelse udløber mandatet for ét bestyrelsesmedlem: Hanne Toftekjær og én supleant Sanne Terp

b)      Én suppleant til bestyrelsen.

c)      2 revisorer

Den nye bestyrelse konstituerer sig i henhold til gadeforeningens regler umiddelbart efter generalforsamlingen.

  1. Etablering af nyt aktivitetsudvalg

  1. Evt.

Nuværende bestyrelse:

Formand: Nicky Christiansen – Er ikke på valg

Kasserer. Rikke Jørgensen - Er ikke på valg 

Sekretær: Hanne Toftekjær – Er på valg

Bestyrelsesmedlem: Sanne Terp – Er på valg 

Suppleant: Ida Sandkvist  – Er ikke på valg              

Login

Joomla Template - by Joomlage.com