Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

i

KAUSLUNDE Gadeforening

Torsdag den 12.04 2018 kl. 19:00

i KIF’s fodboldens klubhus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  1. Formanden aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  1. Behandling af evt. indkomne forslag

For at blive behandlet ved generalforsamlingen skal et forslag være ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i hænde senest torsdag d. 5. april 2018.

  1. Valg af bestyrelse m.v

I henhold til Gadeforeningens vedtægter, der sidst blev revideret ved Generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011, skal der i lige år vælges:

a)      2 bestyrelsesmedlemmer

I den gamle bestyrelse udløber mandatet for 2 bestyrelsesmedlemmer: Nicky Christiansen og Rikke Jørgensen.

b)      Én suppleant til bestyrelsen.

c)      2 revisorer

Den nye bestyrelse konstituerer sig i henhold til gadeforeningens regler umiddelbart efter generalforsamlingen.

  1. Fastsættelse af dato for sommerfest – Forslag 25. august (sidste lørdag i august)

  1. Evt.

Nuværende bestyrelse:

Formand: Nicky Christiansen, Koesmosevej 29, Tlf. 2035 3165 – Er på valg i år (modtager genvalg)

Kasserer. Rikke Jørgensen, Koesmosevej 19, Tlf. 6074 3706 - Er på valg i år (modtager genvalg)

Sekretær: Hanne Toftekjær, Thorsvej 19, Tlf. 3055 2935 – Er ikke på valg i år

Dann Gaarslev, Kauslundevej Tlf. 2091 5213 - Er ikke på valg i år

Sanne Terp, Thorsvej, Tlf. 2077 2412 – Er ikke på valg i år             

Login

Joomla Template - by Joomlage.com