Indkaldelse til ordinær  GENERALFORSAMLING  i KAUSLUNDE Gadeforening

Tirsdag den 25/04 2017 kl. 19:00 i KIF’s gamle klubhus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. indkomne forslag
  For at blive behandlet ved generalforsamlingen skal et forslag være ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i hænde senest tirsdag d. 18. april 2017.
 5. Valg af bestyrelse m.v
  I henhold til Gadeforeningens vedtægter, der sidst blev revideret ved Generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011, skal der i ulige år vælges:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer
   I den gamle bestyrelse udløber mandatet for 3 bestyrelsesmedlemmer: Peter Nissen, Hanne Toftekjær og Michael Dyekjær Finseth.
  2. Én suppleant til bestyrelsen.
  3. 2 revisorer
   Den nye bestyrelse konstituerer sig i henhold til gadeforeningens regler umiddelbart efter generalforsamlingen
 6. Fastsættelse af dato for sommerfest – Forslag 26. august (sidste lørdag i august)
 7. Evt

 

Nuværende bestyrelse:

 • Formand: Michael Dyekjær Finseth, Koesmosevej 27, Tlf 41 22 23 14 – Er på valg i år
 • Kasserer. Rikke Jørgensen, Koesmosevej 19, Tlf 64 40 30 30 - Er ikke på valg i år
 • Sekretær: Hanne Toftekjær, Thorsvej 19, Tlf 30 55 29 35 – Er på valg i år
 • Peter Nissen, Thorsvej 21, Tlf 24 25 24 62 - Er på valg i år
 • Nicky Skovgaard Christiansen, Koesmosen 92, tlf 20 87 62 08 - Er ikke på valg

Print venligversion kan hentes nedenfor

Login

Joomla Template - by Joomlage.com