Indkaldelse til ordinær  GENERALFORSAMLING  i KAUSLUNDE Gadeforening

Tirsdag den 19/04 2016 kl. 19:00 i KIF’s gamle klubhus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Behandling af evt. indkomne forslag
  For at blive behandlet ved generalforsamlingen skal et forslag være ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i hænde senest tirsdag d. 12. april 2016.
 5. Valg af bestyrelse m.v
  I henhold til Gadeforeningens vedtægter, der sidst blev revideret ved Generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011, skal der i lige år vælges:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer
   I den gamle bestyrelse udløber mandatet for 2 bestyrelsesmedlemmer: Rikke Jørgensen og Søren Blicher Terp.
  2. Én suppleant til bestyrelsen.
  3. 2 revisorer
   Den nye bestyrelse konstituerer sig i henhold til gadeforeningens regler umiddelbart efter generalforsamlingen
 6. Fastsættelse af dato for sommerfest – Forslag 27. august (sidste lørdag i august)
 7. Evt

 

Nuværende bestyrelse:

 • Formand: Søren Blicher Terp, Thorsvej 8, Tlf 29 46 57 46 – Er på valg i år, ønsker ikke genvalg
 • Kasserer. Rikke Jørgensen, Koesmosevej 19, Tlf 64 40 30 30 - Er på valg i år
 • Sekretær: Hanne Toftekjær, Thorsvej 19, Tlf 30 55 29 35 – Er ikke på valg i år
 • Peter Nissen, Thorsvej 21, Tlf 24 25 24 62 - Er ikke på valg i år
 • Michael Finseth, Koesmosevej 27, Tlf 41 22 23 14 – Er ikke på valg i år 

Print venligversion kan hentes nedenfor