Indkaldelse til ordinær

 

GENERALFORSAMLING

 

i

 

KAUSLUNDE Gadeforening

 

Mandag den 12/05 2014 kl. 19:00

 

i KIF’s gamle klubhus

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

 1. Valg af dirigent

 

 

 

 1. Formanden aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling

 

 

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 

 

 

 1. Behandling af evt. indkomne forslag

 

For at blive behandlet ved generalforsamlingen skal et forslag være ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i hænde senest fredag d. 9. maj 2014.

 

 

 

 1. Valg af bestyrelse m.v

 

I henhold til Gadeforeningens vedtægter, der sidst blev revideret ved Generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011, skal der i ulige år vælges:

 

   1. 2 bestyrelsesmedlemmer

    I den gamle bestyrelse udløber mandatet for 2 bestyrelsesmedlemmer: Rikke Jørgensen og Søren Blicher Terp.

   2. Én suppleant til bestyrelsen.

   3. 2 revisorer

    Den nye bestyrelse konstituerer sig i henhold til gadeforeningens regler umiddelbart efter generalforsamlingen.

     

 

 1. Fastsættelse af dato for sommerfest – Forslag 23. august

 

 

 

 1. Evt

 

 

 

 

 

Nuværende bestyrelse:

 

Formand: Søren Blicher Terp, Thorsvej 8, Tlf 40 90 86 12 – Er på valg i år, ønsker ikke genvalg

 

 

 

Kasserer. Rikke Jørgensen, Koesmosevej 19, Tlf 64 40 30 30 - Er på valg i år

 

 

 

Sekretær: Anette H. Franck, Kauslundevej 95, Tlf 31 34 72 55– Er ikke på valg i år

 

 

 

Peter Nissen, Thorsvej 21, Tlf 24 25 24 62 - Er ikke på valg i år

 

 

 

Michael Finseth, Koesmosevej 27, Tlf 41 22 23 14 – Er Ikke på valg i år

 

 

 

Login

Joomla Template - by Joomlage.com