Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

i

KAUSLUNDE Gadeforening

Tirsdag den 26/03 2013 kl. 19:00

i KIF’s gamle klubhus

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 

 1. Formanden aflægger beretning for tiden siden sidste generalforsamling

 

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

 

 1. Behandling af evt. indkomne forslag

For at blive behandlet ved generalforsamlingen skal et forslag være ét af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i hænde senest onsdag 18. marts 2013.

 

 1. Valg af bestyrelse m.v

I henhold til Gadeforeningens vedtægter, der sidst blev revideret ved Generalforsamlingen tirsdag 11/5 2011, skal der i ulige år vælges:

    • 3 bestyrelsesmedlemmer - I den gamle bestyrelse udløber mandatet for 3 bestyrelsesmedlemmer: Bettina Alsen, Morten Duus Bertelsen og Peter Nissen

    • Én suppleant til bestyrelsen.

    • 2 revisorer

Den nye bestyrelse konstituerer sig i henhold til gadeforeningens regler umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

 1. Fastsættelse af dato for sommerfest – Forslag 24. august

 

 1. Evt

 

 

Nuværende bestyrelse:

Formand: Søren Blicher Terp, Thorsvej 8, Tlf 40 90 86 12 – Er ikke på valg i år

 

Kasserer. Rikke Jørgensen, Koesmosevej 19, Tlf 64 40 30 30 - Er ikke på valg i år

 

Sekretær: Betina Alsen, Kauslundevej 41, Tlf 20 97 78 16 – Er på valg i år

 

Peter Nissen, Thorsvej 21, Tlf 24 25 24 62 - Er på valg i år

 

Morten Duus Bertelsen, Kauslundevej 116, Tlf 22 73 37 18 – Er på valg i år

 

Login

Joomla Template - by Joomlage.com