Nyheder fra Bylauget

Plant En Skov i Kauslunde

Plant et træ

 

De første 1000 træer skal i jorden i det, der bliver Kauslundes helt nye Folkeskov. Kom og bak op om projektet og tag din egen spade med! Du kan selv vælge, om du vil plante et af vores egetræer, bøgetræer, ahorn eller noget hele syvende. Skoven bliver en mangfoldig løvskov! Det er Growing Trees Network Foundation, som står bag Danmarks nye Folkeskove.

Plant et træ -det er helt gratis- og støt det lokale foreningsliv samtidig. Kauslunde IF sælger sodavand, kage og pølsehorn.

Elever fra Hyllehøjskolen har øvet sig på et par sange om træer, som de vil synge.

Kauslundes nye skov bliver en fredskov. Det betyder, at den vil blive ved med at være en skov! Vælter der et træ, skal der plantes et nyt. Skoven bliver plantet på jord ejet af Kauslunde / Gamborg kirke, der nu vælger at give byen et nyt, rekreativt område og samtidig beskytte klimaet og grundvandet. Senere på året, eller til foråret, vil skoventreprenører fra Naturbyg.dk ApS og Naturplant sætte de resterende træer i jorden, og så er skoven etableret.

Begivenheden er en del af Danmark Planter Træer, som TV 2 og
Danmarks Naturfredningsforening står bag. Se det store tv-show på TV 2 den 14. september med Puk Elgård og Mikkel Kryger som værter. Ønsker du at støtte projektet og være med til at samle ind til en million nye træer i fredskove i Danmark, kan du støtte via Mobilepay 323052 med et valgfrit beløb.

Besøg gerne Growing Tree Network Foundations hjemmeside og læs mere om de nye danske Folkeskove: https://www.growingtrees.dk/

 

Tidsplan - Søndag den 8. september 2019

 11.30 - Preben Dahl (TV 2/FYN) og Peter Tanev (TV 2 Vejret) byder velkommen

 11.35 - Lars Heiselberg (Growing Trees Network Foundation): Derfor skal vi plante (mindst) en million træer i Danmark

 11.45 - Jette Rosendal (Sognepræst Kauslunde-Gamborg Sogn): Derfor donerer kirken jord til Kauslundes nye skov

 11.50 - Fællessang. Elever fra Hyllehøjskolen synger for

 12.00 - Træerne skal i jorden! Thomas Møller (Naturbyg) instruerer og giver gode råd.

 13.30 - Tak for i dag

Kauslunde Bylaug har sendt følgende til Vejdirektoratet som kommentar til den VVM-undersøgelse der i øjeblikket er i gang vedr. ny togforbindelse over Vestfyn:

 

Kommentar fra Kauslunde Bylaug.

Det skal sikres at tilslutningen af den nye banestrækning til den bestående linieføring øst for Kauslunde ikke tager kapacitet fra Kauslunde station. Der er i stedet behov for at få udvidet kapaciteten, så timedrift kan genindføres, f.eks. ved at der lægges 2 ekstra spor det sidste stykke ind til Middelfart.

Det er blevet anført fra Trafikstyrelsens side (Jan Albrecht på borgermødet i Ejby) at en bevarelse af Kauslunde Station kræver at den bliver brugt. Hertil må anføres at det ikke er et realistisk vurderingsgrundlag at bruge de nuværende passagertællinger på Kauslunde station til at vurdere stationens berettigelse idet stationen gennem flere år er blevet ”udsultet”, først ved indførelse af ventetid på 10-15 minutter i Ejby for en del af regionaltogene og senere med fjernelse af timedriften.

Da der var timedrift på stationen var det for mange en god mulighed at bruge toget til transport til og fra arbejde og uddannelsesinstitutioner mod øst og vest, men efter den tid er passagertallet på Kauslunde Station blevet væsentlig reduceret.

 

Argumenter for bevarelse af Kauslunde Station og dermed sikre en god togbetjening for beboerne i og omkring Kauslunde Stationsby

Etablering af timemodellen (med Fredericia og Odense som timemodelbyer) understreger behovet for gode forbindelser til disse to knudepunkter (timedrift og fast minuttal).

Tilskynde til og muliggøre brug af kollektiv trafik, også for beboerne i og omkring Kauslunde stationsby. (Citat fra Timemodellen: ”Målet er at den kollektive trafik skal løse det meste af den fremtidige transportvækst”)

Togtrafikken skal være en attraktiv og brugbar mulighed for pendlere mod øst og vest (timedrift og faste minuttal)

Fremme bosætningslysten i lokalområdet Gøre togkørsel attraktiv og konkurrencedygtig overfor privatbilisme

Sikre mulighed for opnåelse af de miljøgevinster der er ved at bruge kollektiv trafik

Login

Joomla Template - by Joomlage.com