Nyheder fra Bylauget

Lokaludvalg for Kauslunde, Svenstrup og Gamborg bliver en realitet.

Den 25. oktober blev der afholdt stiftende generalforsamling for et Lokaludvalg for Kauslunde, Svenstrup og Gamborg. 

 

På mødet, som var besøgt af knap 40 beboere fra området, blev der opstillet 10 kandidater til det kommende lokalråd og blandt dem blev følgende valgt til bestyrelsen:

Jørgen Knudsen, Gamborg

Maria Nielsen, Mølleløkken

John Brockstedt, Svinø

Thomas Flach, Kauslunde

Torben Nielsen, Svenstrup

Morten Rode og Lone Flach, begge fra Kauslunde blev valgt som 1. og 2. suppleant

 

Nu resterer blot at byrådet skal godkende de valgte bestyrelesmedlemmer og vedtægterne for lokaludvalget, som derefter kan begynde sit virke til gavn for lokalområdet

Kauslunde Bylaug i sin nuværende form blev etableret den 9. februar 1972 i Kauslunde forsamlingshus.

Grundlaget for dette var en beslutning på bystævnet den 10. februar 1971, hvor det blev vedtaget at forsøge at få skabt et nyt grundlag for bystævnets fortsatte eksistens. Dette fandtes nødvendigt, da de fleste af de foreninger, der hidtil havde stået bag bystævnet, var blevet ophævet og der samtidig var enighed om, at den meget gamle tradition med et årligt bystævne så vidt muligt burde bevares.

Den første oldermand var uddeler Kristensen og de fire bisiddere var smedemester Axel Knudsen, forvalter Jørgen Friis, salgschef Aage Hansen og lærer Odbjerg. Bylauget startede med en formue på 1139,25 kroner som var placeret på en konto i Vends Herreds Sparekasse, Formuen var overført fra de byforeninger som ophørte med at fungere i forbindelse med etableringen af Kauslunde Bylaug. Bylauget havde ved sin etablering 21 medlemmer og tidepengene for det første år var 10 kroner pr medlem.

På bystævnet i februar 1973 blev det vedtaget at fremtidige bystævner skal afholdes hvert år, den første fredag i februar.

Kilde: Bylaugets forhandlingsprotokol, skrevet af E. Odbjerg og Jørgen Friis.

Login

Joomla Template - by Joomlage.com