Nyheder fra Bylauget

Lokaludvalg for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og Omegn indkalder til ordinær generalforsamling

Lokaludvalg for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og Omegn indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 i KFI gammel klubhus i Kauslunde. Her vil være mulighed for at påvirke udvikling af din by.

 

Kl. 18:30 Fælles spisning. Lokaludvalget byder på en let anretning.

 

Kl. 19:00 Fremtidig udvikling for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og omegn. Repræsentanter for byrådet vil holde et oplæg, hvor bl.a. følgende emner berøres.

- Kollektiv trafik til/fra Kauslunde nu og i fremtiden

- Tilslutning til fjernvarme

- Lokalplaner, hvad kan der gøres for at øge antallet at byggegrunde i KGS området

- Trafik og sikkerhed i lokalområdet – sikker skole og fritidsvej herunder Gamborgkrydset

- Medborgerhus

 

Der lægges op til spørgsmål og dialog. 

 

Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af suppleanter

7. Eventuelt

 

Kauslunde Bylaug i sin nuværende form blev etableret den 9. februar 1972 i Kauslunde forsamlingshus.

Grundlaget for dette var en beslutning på bystævnet den 10. februar 1971, hvor det blev vedtaget at forsøge at få skabt et nyt grundlag for bystævnets fortsatte eksistens. Dette fandtes nødvendigt, da de fleste af de foreninger, der hidtil havde stået bag bystævnet, var blevet ophævet og der samtidig var enighed om, at den meget gamle tradition med et årligt bystævne så vidt muligt burde bevares.

Den første oldermand var uddeler Kristensen og de fire bisiddere var smedemester Axel Knudsen, forvalter Jørgen Friis, salgschef Aage Hansen og lærer Odbjerg. Bylauget startede med en formue på 1139,25 kroner som var placeret på en konto i Vends Herreds Sparekasse, Formuen var overført fra de byforeninger som ophørte med at fungere i forbindelse med etableringen af Kauslunde Bylaug. Bylauget havde ved sin etablering 21 medlemmer og tidepengene for det første år var 10 kroner pr medlem.

På bystævnet i februar 1973 blev det vedtaget at fremtidige bystævner skal afholdes hvert år, den første fredag i februar.

Kilde: Bylaugets forhandlingsprotokol, skrevet af E. Odbjerg og Jørgen Friis.

Login

Joomla Template - by Joomlage.com