Nyheder fra Bylauget

Lokaludvalget er godkendt af byrådet

Lokaludvalget for Kauslunde, Gamborg og Svenstrup er nu godkendt af Middelfart byråd og lokaludvalgsmedlemmerne har fordelt posterne mellem sig. Læs eventuelt mere på dette link:

http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Lokaludvalg/Kauslunde%20Gamborg%20Svenstrup%20lokaludvalg

 

Kauslunde Bylaug i sin nuværende form blev etableret den 9. februar 1972 i Kauslunde forsamlingshus.

Grundlaget for dette var en beslutning på bystævnet den 10. februar 1971, hvor det blev vedtaget at forsøge at få skabt et nyt grundlag for bystævnets fortsatte eksistens. Dette fandtes nødvendigt, da de fleste af de foreninger, der hidtil havde stået bag bystævnet, var blevet ophævet og der samtidig var enighed om, at den meget gamle tradition med et årligt bystævne så vidt muligt burde bevares.

Den første oldermand var uddeler Kristensen og de fire bisiddere var smedemester Axel Knudsen, forvalter Jørgen Friis, salgschef Aage Hansen og lærer Odbjerg. Bylauget startede med en formue på 1139,25 kroner som var placeret på en konto i Vends Herreds Sparekasse, Formuen var overført fra de byforeninger som ophørte med at fungere i forbindelse med etableringen af Kauslunde Bylaug. Bylauget havde ved sin etablering 21 medlemmer og tidepengene for det første år var 10 kroner pr medlem.

På bystævnet i februar 1973 blev det vedtaget at fremtidige bystævner skal afholdes hvert år, den første fredag i februar.

Kilde: Bylaugets forhandlingsprotokol, skrevet af E. Odbjerg og Jørgen Friis.

Login

Joomla Template - by Joomlage.com